Quảng cáo

Chúng tôi là đội ngũ trẻ, năng động & yêu Cần sa. Để website ngày một đi lên và phát triển, chúng tôi cần chi phí để duy trì, cũng như mở rộng kho dữ liệu, bài viết, thông tin hữu ích, sub nhiều video hơn về Cần sa.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu đóng góp, quảng cáo, hợp tác, trao đổi…

Tạp chí Cần sa Việt Nam
Facebook: Fanpage Cần sa (https://www.facebook.com/tapchicansavietnam/)
Email: lienhe@cansa.co

Báo giá quảng cáo banner trên Tạp chí Cần sa Việt Nam – Cansa.co 2019 – Bảng giá mới áp dụng từ 01/06/2019.

Click vào đây để xem bảng báo giá online
Bảng giá Quảng cáo trên Tạp chí Cần sa Việt Nam - cansa.co

Click vào đây để xem bảng báo giá online

Vị trí Quảng cáo - Tạp chí Cần sa Việt Nam - cansa.co

Hãy liên hệ ngay với chúng tối để đặt quảng cáo ngay từ ngày hôm nay.

Tạp chí Cần sa Việt Nam
Facebook: Fanpage Cần sa (https://www.facebook.com/tapchicansavietnam/)
Email: lienhe@cansa.co